Veřejné osvětlení - financování jeho EE přeměny

Veřejné osvětlení - financování jeho EE přeměny
1.4.2015

Veřejné osvětlení může představovat až 30-50% celkové spotřeby elektrické energie obcí. LED technologie pro veřejné osvětlení byla nedávno uvedena na trh a nabízí vysoké úspory s poměrně krátkou dobou návratnosti. Obcím vzniká naléhavá potřeba jednat: téměř 80% ze všech v současné době používaných lamp veřejného osvětlení bude "vyřazeno" do roku 2017.

Rekonstrukce může významně zvýšit energetickou účinnost a snížit náklady na elektrickou energii a údržbu. Ta však také vyžaduje značné počáteční investice, což je pro mnoho obcí velkým problémem. Možným řešením může být inovativní způsob financování tzv. energy performance contracting (EPC) jako jeden z možných způsobů financování investic do energetické efektivity.

Energy performance contracting (EPC)

V rámci Smlouvy o energetické výkonnosti (EPC) jsou investice do energické efektivity předem financovány a prováděny skrze společnosti energetických služeb (ESCO). ESCO garantuje energetické úspory. Roční úspory energie a nákladů na údržbu jsou využity k pokrytí investičních a kapitálových nákladů. EPC představuje smluvní vztah mezi příjemcem (např. obcí) a poskytovatelem energetických služeb pro zlepšení energetické účinnosti (ESCO). Po uplynutí doby kontraktu čerpá příjemce plně výhody energetických a finančních úspor.  

Evropský projekt "Veřejné osvětlení - EPC" 

V roce 2014 byl zahájen evropský projekt "Veřejné osvětlení - EPC" s cílem nastartovat trh a poptávku po EPC prostřednictvím projektů renovace veřejného osvětlení. Projekt se zaměřuje na vytvoření nabídky a poptávky v 9 regionech EU mj. zřízením regionálních poradenských center, která budou poskytovat poradenský servis ohledně EPC městům, obcím a malým a středním firmám jako potenciálním ESCO dodavatelům. Účastníkem projektu je i Česká republika, konkrétně jižní Čechy.

V letošním roce projekt publikoval tři dokumenty jako praktický návod krok-za-krokem pro obce a společnosti poskytující energetické služby na financování rekonstrukcí veřejného osvětlení skrze EPC: průvodce, souhrn s dotazníkem a příručku často kladených otázek. Tyto dokumenty jsou k dispozici v devíti jazycích a jsou šité na míru devíti partnerským regionům. Dokumenty v českém jazyce ke stažení ZDE.

Více informací ZDE či přímo na stránkách projektu.