Soukromé investice do zeleného bydlení

Soukromé investice do zeleného bydlení
25.3.2015

Soukromé investice do energeticky úsporného bydlení musí vzrůst. Několikanásobnou potřebu růstu jejich objemu, a to až pětinásobnou, potvrdila zveřejněná zpráva skupiny finančních institucí pro energetickou účinnost EEFIG. Bez avizovaného zvýšení objemu soukromých investic do energeticky úsporného bydlení jsou stanovené environmentální cíle EU do roku 2020 výrazně ohroženy.

Stavební sektor z hlediska hodnocení potenciálu zmírňování skleníkových plynů má největší nevyužitý dlouhodobý nákladově nejefektivnější potenciál energetických úspor. Odhady naznačují, že 60 až 100 miliard € je potřeba investovat každoročně v budovách EU na dosažení stanovených cílů v oblasti energetické účinnosti do roku 2020. Současné investice jsou ale nižší než polovina odhadované částky a pětkrát nižší, než je požadováno ve stanovených cílech do roku 2050. Všeobecně se předpokládá, že za každým eurem z veřejných prostředků do energetické účinnosti investovaných stojí, či bude stát, vícenásobná investice do energetické účinnosti ze soukromého sektoru.

Finanční nástroje pro stimulaci energeticky efektivních investic

Skupina EEFIG, která se zabývala otázkou nového financování a zvýšení investic do energetické účinnosti, ve své zprávě identifikovala 16 různých finančních nástrojů pro investování do energetické účinnosti budov. Sedm z těchto nástrojů je v praxi v oblasti financování energetické účinnosti přímo či nepřímo již používáno, zbývajících devět je novějších a patří do skupiny teprve se rozvíjejících nástrojů, s různým potenciálem pro jejich použití ke zvyšování investic do energetické účinnosti budov v EU. Do skupiny již využívaných finančních nástrojů patří:

  • Specializované jednoúčelové úvěry
  • Energy Performance Contracting
  • Rozdělení rizik
  • Přímé a kapitálové investice do nemovitostí a infrastrukturní fondy
  • Podřízený úvěr
  • Kryté dluhopisy
  • Leasing

Úspěšné využívání nástrojů a dosažení růstu energeticky efektivních investic bude vyžadovat zapojení většího počtu skupin zúčastněných stran, jasný právní rámec, uplatnění řady přístupů ze strany tvůrců politik a účastníků trhu. Zpráva uvádí jejich přehled a dále doporučení pro tvůrce národních politik, Evropskou komisi i tržní zúčastněné strany, a to v rozdělení dle tržních segmentů, rozdělení fondu budov i s ohledem na národní rozdíly, zejména v zemích s nízkými příjmy.

Více informací ZDE, celou zprávu můžete nalézt v levém sloupci.