Spolupráce s Paktem starostů a primátorů

Spolupráce s Paktem starostů a primátorů
21.7.2015

Pakt starostů a primátorů je evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují. Nyní můžete sdílet své názory a jako přidružený partner poskytovat poradenství ohledně realizace postupů a řešení spjatých s udržitelnou energií na daném území.

Po přijetí klimaticko-energetického balíčku EU v roce 2008 Evropská komise zahájila iniciativu Pakt starostů a primátorů, aby ocenila a podpořila úsilí orgánů místní správy spojené s prováděním strategií udržitelné energie. Místní samosprávy hrají jednoznačně zásadní roli ve zmírňování účinků změn klimatu, vezmeme-li v potaz, že 80 % spotřeby energie a emisí CO2 je spjato se životem ve městech.

S cílem proměnit politický závazek v konkrétní opatření a projekty se signatáři Paktu především rozhodli připravit Základní inventuru emisí a do jednoho roku od podpisu předložit akční plán pro udržitelnou energii, v němž se uvádějí jejich hlavní plánované kroky. Kromě úspor energie se výsledky opatření jednotlivých signatářů různí: vytvoření kvalifikovaných stabilních pracovních míst bez požadavku na přemístění, zdravější životní prostředí a kvalita života, větší hospodářská konkurenceschopnost a větší energetická nezávislost. V rámci této iniciativy byla také v roce 2014 založena Asociace energetických manažerů měst a obcí, která pomáhá městům a obcím v České republice ke splnění závazků v oblasti udržitelné energetiky.

"Pakt starostů a primátorů je možná jeden z nejlepších příkladů využívání subsidiarity a moci místních občanů." Marie Donnelly, ředitelka pro energetickou transformaci Generálního ředitelství pro energetiku

Od roku 2011 byl projekt rozšířen do východních zemí mimo EU. Pakt starostů a primátorů východu, financovaný Generálním ředitelstvím Evropské komise pro rozvoj a spolupráci, sdružuje místní orgány z 11 zemí: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán.

Kromě místních samospráv se do Paktu mohou zapojit i neziskové či komerční organizace, které kromě možnosti ovlivnit politiku energetické udržitelnosti na daném území získají i možnost propagace vlastních postupů, nástrojů a dalších. Pokud máte zájem se zapojit, více informací naleznete na oficiálních stránkách ZDE.