Čtyři česká města založila Asociaci energetických manažerů měst a obcí

Čtyři česká města založila Asociaci energetických manažerů měst a obcí
13.1.2015

Při příležitosti ekonomické konference „Energie (pro)města 21. století“ organizovanou pod záštitou Covenant of Mayors došlo v říjnu 2014 k založení Asociace energetických manažerů měst a obcí. Zakládajícími členy jsou města Litoměřice, Chrudim, Kopřivnice a městská část Brno – Nový Lískovec.

Konferenci organizovalo město Litoměřice, které se dlouhodobě věnuje udržitelné energetice a činí konkrétní kroky vedoucí k větší energetické nezávislosti. „V energetice totiž vidíme strategickou oblast rozvoje," zdůraznil Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice, které ve spolupráci s Akademií věd, Univerzitou Karlovou, Technickou univerzitou Liberec a Českou geologickou službou pracuje na realizaci v České republice pilotního geotermálního projektu. Kromě toho podniká řadu kroků vedoucích k energetickým úsporám, které od roku 2012 dosáhly zhruba 7,5 milionu korun.

„Jsme si vědomi indikativních cílů vytýčených Evropskou unií pro rok 2020 až 2030 v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů. Tyto cíle podporujeme a chceme v dané oblasti spolupracovat i s jinými městy a obcemi v České republice," odůvodnil energetický manažer města Jaroslav Klusák založení odborné platformy, kterou je již zmiňovaná Asociaci energetických manažerů měst a obcí.

Asociace pomůže městům a obcím ke splnění závazků v oblasti udržitelné energetiky

„Členům můžeme nabídnout naše zkušenosti v oblasti udržitelné energetiky a zároveň se rádi přiučíme. Chceme tak aktivně podporovat dlouhodobou energetickou nezávislost měst a obcí nejen v ČR, ale i na evropské úrovni," uvedl například starosta Chrudimi Petr Řezníček. Starostka městské části Brno – Nový Lískovec Jana Drápalová přidala konkrétní příklad dobré praxe. „Renovací panelových domů v nízkoenergetickém standardu jsme dosáhli o 70 procent nižších výdajů na energie oproti běžné výstavbě," uvedla starostka. Místostarostka města Modřice Hana Chybíková zase prezentovala pasivní dům pro seniory, který má až o 90 % nižší energetickou náročnost než klasické domy tohoto typu, přičemž náklady na stavbu jsou srovnatelné.