Pořádáme pro Vás seminář Podpora inovací v energeticky efektivní výstavbě

Pořádáme pro Vás seminář Podpora inovací v energeticky efektivní výstavbě
27.8.2019

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu a ČVUT UCEEB pořádají dne 3. října 2019 v Buštěhradě půldenní interaktivní seminář, jehož cílem je najít nová řešení a možnosti spolupráce v oblasti energeticky efektivní výstavby (EEV).

Účastníci semináře se v prvním bloku seznámí s možnostmi financování EEV aktivit v národních a mezinárodních projektech. Ve druhé části představí oblasti svého působení a dále aktivity podnikání, které zamýšlejí v budoucnu dále rozvíjet. Aktivně se zapojí do hledání společných témat, která jsou pro ně zajímavá a přínosná a vidí v nich potenciál ke spolupráci s jinými účastníky.

Výsledkem semináře budou konzultace nápadů spolupráce, návrhy projektových záměrů včetně identifikace vhodného finančního zdroje a networking účastníků.

Seminář proběhne v Univerzitním centru v Buštěhradě ve středu 3. 10. 2019 dopoledne, od 9.00 do 12.30.

Program akce je ke stažení ve sloupci vlevo. Po skončení je zájemcům možné zajistit exkurzi budovy UCEEB.

Pokud máte zájem se na akci registrovat, můžete tak učinit na tomto odkazu.

Na řešení Projektu byla poskytnuta podpora v rámci programu MŠMT INTER-EXCELLENCE podprogram INTER-INFORM.