Pečeť excelence pro žadatele o granty Evropské rady pro výzkum

Pečeť excelence pro žadatele o granty Evropské rady pro výzkum
28.11.2016

Dne 23. listopadu 2016 oznámil komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas ve svém proslovu na konferenci slovenského předsednictví Rady EU 'Spreading Excellence and crossing the Innovation Divide' rozhodnutí rozšířit schéma Pečeť excelence na projekty podávané ve výzvách Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC).

Pečeť excelence je schéma zaměřené na podporu synergií mezi finančními prostředky EU pro regionální politiku a pro výzkum. Kvalitním projektům předloženým v rámci výzev ERC, které nebyly financovány z důvodu vyčerpání alokace, bude udělen certifikát potvrzující kvalitu projektového návrhu, se kterým předkladatel může žádat o alternativní zdroje financování (regionální, národní, soukromé nebo veřejné). Schéma bylo pilotně spuštěno v říjnu 2015 pro projekty podávané v rámci nástroje pro malé a střední podniky.

Celý proslov naleznete na webu Evropské komise.