Oznámení předběžných parametrů 3. veřejné soutěže programu Gama 2 (PP2)

Oznámení předběžných parametrů 3. veřejné soutěže programu Gama 2 (PP2)
16.3.2021

Technologická agentura České republiky zveřejnila informace o přípravě a vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 2. června 2021.

 

Ve veřejné soutěži budou podpořeny malé a střední podniky, které během půl roku vytvoří studii proveditelnosti. Veřejná soutěž není tematicky omezena. Očekávají se návrhy projektů, jež budou konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a současně inovativním řešením. Návrh projektu bude třeba vyplnit v angličtině. Součástí návrhu projektu by také mělo být krátké (minutové) video, kde uchazeči představí návrh projektu. Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Předběžné parametry 3. veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogram 2, naleznete zde.

Zdroj: TAČR