Finanční nástroje pro energetickou účinnost v programovém období 2014-2020

Finanční nástroje pro energetickou účinnost v programovém období 2014-2020
27.9.2016

Jsou implementovány první finanční nástroje ESI fondů v programovém období 2014-2020, ty mohou nyní sloužit jako zdroj inspirace a podnět odborných diskuzí.

Fi-kompas organizuje sérii workshopů o tom, jak finanční nástroje podporují konkrétní tematické cíle. Workshopy jsou určeny pro ty, kteří se přímo podílejí na navrhování, zavádění a provádění finančních nástrojů, budou prezentovat zkušenosti řídících orgánů, finančních zprostředkovatelů a koncových uživatelů.

První tematický workshop, který se zaměří na podporu cíle 'nízkouhlíková ekonomika' se uskuteční ve Vídni dne 20. října 2016.

Více informací najdete na stránkách fi-compass a také v záložce Akce.