Workshop Finanční nástroje podporující nízkouhlíkovou ekonomiku 2014-2020

20.10.2016

Vídeň, Rakousko
Sofitel Vienna, Praterstrasse 1, 1020 Vienna, Austria

20. října se ve Vídni uskuteční první akce v rámci nové série workshopů o finančních nástrojích ESI Fondu na podporu konkrétních tematických sektorů a cílů. Vídeňský workshop se zaměří na Finanční nástroje podporující nízkouhlíkovou ekonomiku.

Je určen zejména pro řídící orgány a další zúčastněné strany ze všech členských států EU, kteří  se přímo podílejí na navrhování, zavádění a provádění finančních nástrojů týkajících se tematického cíle 4 "nízkouhlíková ekonomika".

Workshop bude vycházet z případových studií:
JESSICA II v Litvě - renovace bytových domů v operačním programu na období 2014-2020, a spolufinancování projektů ESIF / EFSI Regionální investiční Platforma financující projekt Třetí průmyslovová revoluce v Nord-Pas-de-Calais (Francie).

Možnost registrace a další informace najdete na stránkách fi-compass