Dotace na projekty ke snížení energetické náročnosti provozu

Dotace na projekty ke snížení energetické náročnosti provozu
4.12.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK, v úterý 24. listopadu 2020 zahájilo příjem žádostí o dotace v jedné z posledních výzev programu podpory „Úspory energie“.

O dotace na podporu snížení energetické náročnosti provozu mohou žádat malé, střední i velké podniky, celkem je pro ně připravena 1 miliarda korun.

„Program Úspory energie je vhodný pro všechny podniky, které chtějí vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové, modernizovat či rekonstruovat rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách a průmyslových areálech. Je příhodný také pro ty, kdo plánují využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Žadatelé tuto podporu často využívají také na instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku nebo modernizaci soustav osvětlení budov a areálů“.

Žadatelé na své projekty mohou formou dotace získat až 50 % způsobilých výdajů zpět. V této výzvě je to minimálně půl milionu a maximálně 200 milionů korun na jeden projekt. Příjem zádostí bude ukončen dne 30. dubna 2021, více informací naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu