Novinky

Výzva OP PIK Partnerství znalostního transferu VI
15.4.2020

Výzva OP PIK Partnerství znalostního transferu VI

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurencechopnost.Tato výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Doporučení MPO k evropským dotacím
14.4.2020

Doporučení MPO k evropským dotacím

Ministerstvo průmyslu a obchodu, s ohledem na pandemii koronaviru, doporučuje podnikatelům, aby včas dokončili projekty z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nově je resort připraven schválit prodloužení projektů i za nejzazší termín pro jejich ukončení. Rekordní částka 1 376 622 255 Kč odešla v březnu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na účty českých podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu proplatilo v uplynulém měsíci 362 žádostí o platbu, které obsahovaly 3 349 položek. To je několikanásobně více než v předchozích měsících.

Webinář: Jak využít výzkum a vývoj (v době krize)?
9.4.2020

Webinář: Jak využít výzkum a vývoj (v době krize)?

Společnosti UNICO.AI a Kapaji pořádají sérii webinářů Jak využít výzkum a vývoj (v době krize)? Chtějí se s Vámi podělit o zkušenosti, které nasbírali prací s řadou velkých i malých firem. Cílem webinářů je ukázat, že by se nemělo na výzkum a vývoj v době krize zapomínat, naopak by měl být jedním ze strategických cílů, jak firmu posílit i v dobách zhoršující se ekonomické situace.

Mezinárodní projekt FINERPOL dokončen
3.4.2020

Mezinárodní projekt FINERPOL dokončen

Posledním březnovým dnem skončila realizace mezinárodního projektu FINERPOL zaměřeného na finanční nástroje pro energetické renovace budov. Z České republiky se ho spolu s ČVUT UCEEB účastnilo také hlavní město Praha.

Rethink Architecture: Water
30.3.2020

Rethink Architecture: Water

Česká rada pro šetrné budovy zve na druhou přednášku ze série o udržitelné architektuře, která má za cíl inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v České republice, aby je mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů.

Konference: Sustainable places 2020
27.3.2020

Konference: Sustainable places 2020

Cíle udržitelnosti a cíle v oblasti změny klimatu nelze splnit, aniž bychom se také zabývali budovami a zastavěným prostředím na úrovni budov, okresů a měst a zahrnuli naše dopravní a energetické infrastruktury. Konference Sustainable places se pyšní tím, že jsou ideální platformou pro šíření výzkumu, vedení seminářů, sdružování projektů EU a vytváření kontaktů mezi zúčastněnými stranami všeho druhu.

Výzva OP PIK Služby infrastruktury
25.3.2020

Výzva OP PIK Služby infrastruktury

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje další z výzev OP PIK - Služby infrastruktury VII. Hlavním cílem programu je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Webinář: Jak uspět ve výzvě EIC Pathfinder a Accelerator 2020
23.3.2020

Webinář: Jak uspět ve výzvě EIC Pathfinder a Accelerator 2020

Technologické centrum CAS ve spolupráci s partnery projektu Access2EIC a Evropskou komisí pořádá webinář věnovaný výzvám k předkládání návrhů Evropské rady pro inovace Pilot 2020.