Zúčastnili jsme se veřejné konzultace na téma hodnocení směrnice o energetické náročnosti budov

Zúčastnili jsme se veřejné konzultace na téma hodnocení směrnice o energetické náročnosti budov
23.10.2015

Od 30. června do 30. října 2015 probíhá veřejná konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) z roku 2010. Platforma EEB-CZ v jejím rámci připravila ve spolupráci s externími odborníky poziční dokument.

Prostřednictvím konzultace chce Evropská komise vyhodnotit míru plnění směrnice a získat případné návrhy na její úpravu.

Náš poziční dokument souhrnně reprezentuje názory českých odborníků na problematiku EPBD, v průběhu svého vzniku získal i podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Na jeho tvorbě se podílela řada předních českých expertů na problematiku energetické efektivity budov, kteří s Platformou EEB-CZ spolupracují.

Hlavními závěry hodnocení EPBD, plynoucími z debat, jsou:

  • Směrnice o energetické náročnosti budov nemůže být ve všech zemích jednotná. Je nutné ji modifikovat podle různých klimatických zón a různé kupní síly jednotlivých členských států EU.
  • Na druhou stranu, odborníci stále vidí velký prostor pro harmonizaci pravidel, a to zejména v terminologii, definicích (např. NZEB), metodologiích (např. EPC) a řízení dat (např. dostupnost potřebných informací na vnitrostátní úrovni).
  • I přes vzrůstající povědomí o energetické efektivitě budov, je stále zapotřebí klást důraz na vzdělávací aktivity, které by nájemníky motivovaly k zavedení energeticky efektivních opatření.
  • Zásady obsažené v EPBD by bylo možné integrovat do dalších strategických dokumentů, například do strategií územního a regionálního rozvoje, a skrze ně se energií zabývat komplexnějším, holistickým způsobem.

Pouze po zavedení těchto změn považují odborníci dosažení cílů směrnice o energetické náročnosti budov za reálné.

Více podrobností o konzultaci i možnost zúčastnit se naleznete ZDE.