Zúčastnili jsme letní školy Evropského inovačního a technologického institutu

Zúčastnili jsme letní školy Evropského inovačního a technologického institutu
29.7.2016

EIT Digital, jedno ze znalostních a inovačních společenství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), pořádá každý rok sérii letních škol, exkluzivních vzdělávacích akcí, kterými tematicky doplňuje své běžné magisterské programy v oblasti digitálních technologií. Zástupce Platformy EEB-CZ se v červenci zúčastnil školy pařížského kolokačního centra EIT s názvem „Urban Life and Mobility“.

Letní školy EIT Digital nabízejí studentům možnost setkat se s vědci a podnikateli, seznámit se s nejnovějšími trendy v daném oboru a v praxi si vyzkoušet „learning-by-doing approach“. Hlavním cílem těchto aktivit je podpořit studenty v rozvíjení vlastní podnikatelské činnosti a zakládání inovativních start-up společností, které budou prostředkem transferu moderních technologií z laboratoří na trh.

V rámci letní školy „Urban Life and Mobility“ proběhla řada přednášek a workshopů, které se vždy tematicky dotýkaly problematiky chytrých měst - mobility, spolupráce občanů a veřejné správy, urbanismu, sběru dat nebo hospodářství. Vedle technologií používaných k řešení těchto potřeb, letní škola řešila i související společenské otázky, včetně spolupráce samotných obyvatel a návštěvníků měst, nových trendů v mobilitě, posílení postavení občana vůči veřejné správě, budování důvěry k IKT a dalšími.

Kompletní zprávu z akce si můžete stáhnout ZDE již od úrovně členství BASIC.

Co je Evropský inovační a technologický institut?

Hlavním posláním EIT, který byl jakožto samosprávný subjekt EU zřízen v roce 2008, je podporovat konkurenceschopnost členských států propojením špičkových institucí v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumných středisek a podniků, za účelem zaměření se na hlavní současné společenské výzvy. Svého cíle se institut snaží dosáhnout prostřednictvím znalostních a inovačních společenství (KICs), které rozvíjí originální koncept partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. V současné době funguje celkem pět těchto společenství, která dohromady sdružují více než 800 institucí:

  • Climate-KIC: zabývající se zmírňováním změn klimatu;
  • EIT Digital: zabývající se informačními a komunikačními technologiemi;
  • KIC InnoEnergy: zabývající se udržitelnou energetikou;
  • EIT Health: zabývající se zdravým životním stylem a aktivním stárnutím;
  • EIT Raw Materials: zabývající se udržitelnou těžbou, zpracování a recyklací materiálů.

Více o EIT naleznete na oficiálních stránkách ZDE.