Zpráva z Workshopu BIM

Zpráva z Workshopu BIM
16.10.2019

Dne 18. 9. 2019 se v sídle Národního archivu v Praze konal workshop na téma BIM a stavební výrobky. Akce byla součástí cyklu podzimních workshopů, které organizuje MPO ve spolupráci s agenturou ČAS.

Úvodní slovo i první prezentaci o aktuálním stavu přípravy zákona o stavebních výrobcích přednesla Ing. Eva Štejfová, vedoucí oddělení stavebních hmot z MPO. Zkraje poděkovala za spolupráci agentuře ČAS i členům všech pracovních skupin, které se podílejí na intenzivní tvorbě metodik vznikajících v rámci realizace Koncepce zavádění metody BIM v ČR. Následovala prezentace Ing. Jana Klečky a Ing. Lubomíra Keima, CSc. ze ČKAIT týkající se BIM ve vazbě na určené normy pro stavební výrobky a nařízení CPR. Dopolední blok, zaměřený na stavební výrobky, doplnil svou přednáškou o digitalizaci dat o výrobcích na evropské úrovni a o činnosti CEN TC 442 Paul Surin, zástupce CPE (Construction Products Europe).

Druhá část workshopu byla věnována BIM v souvislosti s digitalizací procesu výstavby, stavu přípravy Datového standardu stavebnictví a klasifikačnímu systému. Své příspěvky přednesli pan Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, Ing. Josef Žák, předseda pracovní skupiny pro datové a informační standardy a Ing. Barbora Janovská, Ph.D., zástupce pracovní skupiny pro terminologii a normy, všichni z agentury ČAS.

V rámci posledního bloku informovala Mgr. Markéta Mádlová z TZÚS o průběhu digitalizace vlastností z technických norem v souvislosti s databází datového standardu stavebnictví. Pan Nechyba představil přítomným schéma správy datového standardu stavebnictví s důrazem na roli výrobců. Následně proběhla otevřená diskuse.

Celkově se akce zúčastnilo přes 100 zástupců výrobců stavebních materiálů, zhotovitelů, prodejců stavebních materiálů aj., kteří se velmi aktivně zapojovali během celého dne do diskusí. Velmi nás potěšili pozitivní ohlasy na práci MPO a týmu agentury ČAS i zájem výrobců podílet se konstruktivně na procesu zavádění metody BIM v ČR.

Akce se konala v rámci podzimních workshopů MPO. Pozvánku na zbývající workshopy najdete zde.