Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR

Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR
15.5.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo každoroční Zprávu o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR. Zprávu o pokroku předkládají členské státy Evropské komisi každoročně do 30. dubna. Zpráva poskytuje základní údaje pro sledování pokroku při plnění vnitrostátních cílů pro rok 2020: spotřeby energie za rok předcházející uplynulému roku, přehled legislativních opatření, pokrok v renovaci budov ústředních vládních institucí dle čl. 5 a úspory energie dosažené v rámci povinného systému nebo alternativních opatření dle čl. 7.

Zpráva z roku 2019 se konkrétně věnuje např. meziroční nárůst konečné spotřeby energie, kterou zapříčinil nárůst spotřeby ve všech sektorech hospodářství, nárustu spotřeby v sektoru dopravy nebo poklesu v sektoru průmyslu.

Dále popisuje tři nově zahrnutá politická opatření, a to Integrovaný regionální operační program (IROP) – Veřejná doprava (SC 1.2), Environmentální daň na pohonné hmoty nebo Zákaz uvádění na trh pro kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.

Zprávu v plném rozsahu i zprávy z předchozích let najdete na tomto odkazu.