Zpráva EU k cílově orientovanému výzkumu a inovacím

Zpráva EU k cílově orientovanému výzkumu a inovacím
2.3.2018

Zpráva profesorky Mazzucato, zvláštní poradkyně komisaře Carlose Moedase pro cílově orientovaný výzkum a inovace představuje poslední z řady vstupů, které EK zváží při utváření 9. RP.

Zpráva „Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth“ definuje vizi, jaká kritéria by mise měly splňovat:

  • být odvážné a inspirativní se širokým významem pro společnost
  • být ambiciózní, ale realizovatelné
  • posílit mezioborové a meziodvětvové inovace
  • být cílené, měřitelné a časově omezené
  • měly by vyžadovat několik řešení založených na přístupu zdola nahoru (tzv. bottom-up approach)

Komise vyzývá veřejnost a aktéry z oblasti VaVaI k poskytnutí zpětné vazby, včetně návrhů na případné mise pro výzkum a inovace. Vyjádření zpětné vazby je možné do 8. dubna 2018 prostřednictvím dotazníku.