Závazné cíle pro emise CO2 do roku 2030

Závazné cíle pro emise CO2 do roku 2030
4.6.2015

Poslanci Evropského parlamentu v hlasování o nové dlouhodobé politice klimatu vyzvali ke snížení emisí CO2 o 40 procent. Dále požadují zvýšení podílu obnovitelných zdrojů o 30 procent a 40 procentní zvýšení energetické účinnosti v EU do roku 2030.

Tyto cíle by měly být závazné, tvrdí poslanci. Mělo by jich být dosaženo prostřednictvím individuálních národních cílů, které vezmou v úvahu situaci a potenciál každého členského státu.

Pokud chce EU snížit dovozy energií, měla by začít vyrábět více vlastní energie a efektivněji využívat evropské zdroje. Široký energetický mix představuje spolu s vyšší energetickou účinností nejlepší řešení pro snížení emisí skleníkových plynů, podporu nových technologií a inovací, tvorbu pracovních míst a přeměnu evropských ekonomik na zelenější.

Toto usnesení má i své odpůrce, kteří tvrdí, že cíle snižování CO2 jsou nerealistické a také, že závazné cíle v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti neposkytují flexibilitu jednotlivým členským státům ani jednotlivým sektorům.

Více informací zde.