Zástupci EEB-CZ na konferenci k finančním nástrojům pro energetické investice

Zástupci EEB-CZ na konferenci k finančním nástrojům pro energetické investice
26.9.2016

Ve čtvrtek 23. září se na pražské Staroměstské radnici konala meziregionální konference 'Atraktivita a využití finančních nástrojů v České republice'. Akci uspořádal Magistrát hl.m. Prahy, odbor Evropských fondů, jenž je jedním z partnerů evropského projektu Interreg Europe, FINERPOL.

Konference byla cílena na odborné publikum zajímající se o jiné než jednorázové dotační možnosti financování energetických opatření. Setkání se zúčastnili zástupci řídících orgánů, municipalit, akademie, průmyslu, stavebního a bankovního sektoru.

Po úvodním projevu Jana Hausera z Odboru evropských fondů, Magistrátu hl. m. Prahy představil výsledky ex-ante hodnocení OP Praha pól růstu Peter Šimo z konzultantské firmy Arthur D. Little. V následujících dvou vystoupeních byly finanční nástroje představeny z pohledu národních řídících orgánů; Jan Vaňkát z Ministerstva pro místní rozvoj poutavě shrnul situaci v oblasti finančních nástrojů na domácí scéně, po něm se Pavel Laube z Ministerstva průmyslu a obchodu věnoval konkrétnímu připravovanému nástroji pro zvýšení energetických úspor.

V druhé části vystoupil Jiří Karásek z konzultantské firmy SEVEn s výčtem typů finančních nástrojů, do podrobna popsal Energy Performance Contracting, s jehož fungováním má firma SEVEn dobré zkušenosti. Posledním řečníkem byl Petr Gross z Komerční banky, jehož příspěvek se zaměřil na možnosti financování nabízené danou bankovní institucí, včetně nového finančního nástroje Evropské investiční banky pilotovaného v ČR, Francii a Španělsku, Private Fund for Energy Efficiency. Akci ukončila panelová diskuze.

Můžete si přečíst newsletter (v levém sloupci) nebo shlédnout fotografie a video z akce.

Prezentace panelistů jsou dostupné pro členy Platformy EEB-CZ v levém sloupci.

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Dokumenty ke stažení