Zástupce projektu FINERPOL se zúčastnil konference Interreg Europe na Maltě

Zástupce projektu FINERPOL se zúčastnil konference Interreg Europe na Maltě
4.4.2017

Minulý týden se v maltské Vallettě konala konference zaměřená na zájemce o účast v programu Interreg Europe i jeho současné partnery a příjemce. Platforma EEB-CZ se zapojila do projektu FINERPOL právě z programu Interreg Europe, jehož cílem je podpora nových politik nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů pro energetické investice do budov, zejména nástrojů podporovaných Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropskou komisí.

Konference se konala 22. – 23. března 2017 a zúčastnili s jí delegáti z celé Evropy. Video shrnující postřehy z obou dvou dnů i veškeré dostupné materiály najdete na oficiálním webu akce.

Více o projektu FINERPOL naleznete na stránkách UCEEB, jednoho ze dvou českých partnerů. Druhým je Magistrát hl. města Prahy.

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).