Zástupce platformy EEB-CZ na mezinárodní akci k finančním nástrojům pro energetické investice

Zástupce platformy EEB-CZ  na mezinárodní akci k finančním nástrojům pro energetické investice
3.6.2016

Platforma EEB-CZ se zapojila do projektu FINERPOL. Cílem projektu je podpora nových politik nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů pro energetické investice do budov, zejména nástrojů podporovaných Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropskou komisí.

První meziregionální konference se konala 26. května 2016 ve španělské Meridě a zúčastnilo se jí více než 50 zástupců vlád, finančních institucí a stavebních firem. Setkání zahájila Olga Garcia, generální ředitelka pro průmysl, energetiku a doly místní vlády (region Extramadura), která vyjádřila své přesvědčení, že Evropská unie by měla zajistit, aby strukturální fondy sloužily ke zvýšení soukromých investic. Následovaly prezentace různých finančních nástrojů, například fond rozvoje Andalusie financující projekty městské sanace nebo LINE Initiative na podporu podnikání malých a středních podniků.

Více o projektu FINERPOL naleznete na stránkách UCEEB, jednoho z českých partnerů. Druhým partnerem je Magistrát hl. města Prahy. Tisková zpráva z akce je ke stažení vlevo.

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).