Zapojte se s námi do veřejné konzultace na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti

Zapojte se s námi do veřejné konzultace na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti
26.11.2015

4. listopadu 2015 byla spuštěna veřejná konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (Energy Efficiency Directive, EED). Zúčastnit se ji může široká veřejnost, mezi cílovými skupinami jsou ale zejména veřejné orgány, soukromé organizace včetně malých a středních podniků, průmyslová sdružení a poradenské firmy.

Konzultace se zaměří především na oblasti systémů povinného zvyšování energetické účinnosti (EEOSs), měření energie, údaje na fakturách za energie, financování energetické účinnosti a další.

Platforma EEB-CZ připravuje poziční dokument, který bude souhrnně reprezentovat názory českých odborníků a dalších zainteresovaných stran. Otevírá se Vám tak příležitost vyjádřit své názory, které budou mít ve formě pozičního dokumentu v Evropské komisi větší váhu než individuální příspěvky.

Pokud se chcete do konzultace zapojit a přispět ke vzniku pozičního dokumentu, vyplňte prosím formulář (ke stažení v příloze tohoto článku) a nejpozději do 5. ledna 2016 zašlete na adresu info@eebcz.eu.

Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU

Směrnice o energetické účinnosti, kterou evropské instituce dojednaly v roce 2012, má zajistit, že členské země splní jeden z klimaticko-energetických cílů pro rok 2020. Už v roce 2011 se totiž ukázalo, že 20% cíl v oblasti energetické účinnosti (jediný nezávazný z trojice cílů pro rok 2020) se zatím nedaří plnit, což platí nadále. Pokud by však členské státy plně implementovaly existující legislativu (včetně EED) podle Evropské komise by cíl pohodlně splnily a žádné další předpisy by nebylo potřeba přijímat. Směrnici měli členové EU implementovat do 5. června 2014.