Zapojte se s námi do veřejné konzultace na téma hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií (ETV)

Zapojte se s námi do veřejné konzultace na téma hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií (ETV)
11.9.2017

Dne 31. července 2017 byla spuštěna veřejná konzultace Evropské komise na téma hodnocení pilotního programu ověřování environmentálních technologií (ETV). Zúčastnit se jí může široká veřejnost, mezi cílovými skupinami jsou ale zejména veřejné orgány, soukromé organizace včetně malých a středních podniků, průmyslová sdružení a poradenské firmy.

Během roku 2017 je vyhodnocováno, jak pilotní program ETV funguje. Tato konzultace má všem zainteresovaným stranám nabídnout příležitost se k programu vyjádřit. Průzkum zjišťuje, jak moc je systém ETV znám, jaké jsou jeho vnímané či skutečné přínosy a zda lze z dosavadních zkušeností vyvodit nějaká ponaučení.

Příspěvky respondentů budou zahrnuty do probíhajícího hodnocení celého systému. Průzkum bude probíhat do 31. října 2017.

Platforma EEB-CZ připravuje poziční dokument, který bude souhrnně reprezentovat názory českých odborníků a dalších zainteresovaných stran. Otevírá se Vám tak příležitost vyjádřit své názory, které budou mít ve formě pozičního dokumentu v Evropské komisi větší váhu než individuální příspěvky.

Pokud se chcete do konzultace zapojit a přispět ke vzniku pozičního dokumentu, vyplňte prosím formulář (v českém jazyce, ke stažení v příloze tohoto článku) a nejpozději do 23. října 2017 zašlete na adresu info@eebcz.eu.

Pilotní program EU pro ověřování environmentálních technologií

Systém ověřování environmentálních technologií (ETV) zajišťuje věrohodné, spolehlivé a nezávislé přešetřování výkonnosti technologií šetrných k životnímu prostředí. Obzvláště vhodný je pro environmentální technologie s inovativními prvky nebo výkonností, které nelze plně posoudit za použití stávajících norem. Pilotní program nabízí ověřování ve třech technologických oblastech: a) v oblasti energetických technologií; b) v oblasti materiálů, odpadu a zdrojů a c) v oblasti úpravy a monitorování vody.
Více informací a podkladů k pilotnímu programu ETV najdete zde.