Zapojili jsme se do veřejné konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti

Zapojili jsme se do veřejné konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti
29.1.2016

Od 4. listopadu 2015 do 29. ledna 2016 probíhala veřejná konzultace Evropské komise na téma hodnocení směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU (Energy Efficiency Directive, EED). Platforma EEB-CZ ve spolupráci s externími experty v oboru energetické efektivity budov připravila poziční dokument.

Hlavními závěry hodnocení EED, vyplývající z proběhlých diskuzí jsou:

  • Směrnice významně přispěla k vytvoření konsensu ohledně cílů v oblasti energetické účinnosti. Tento konsensus navíc do jisté míry ovlivnil stavební projekty a podpořil úspory energie.
  • Na druhou stranu nejsou odborníci přesvědčeni o tom, do jaké míry byla směrnice EED uvedena do praxe v českém průmyslu. Určitá národní specifika ztěžují plnění směrnice, např. v oblasti měření a vyúčtování cen energie.
  • Budoucí cíle v oblasti energetické účinnosti by měly být komplexní, ale neměly by zvyšovat administrativní zátěž na příslušné instituce.

Stránky Evropské komise věnované konzultaci.