Zapojili jsme se do veřejné konzultace Evropské komise EURIC

Zapojili jsme se do veřejné konzultace Evropské komise EURIC
10.6.2016

 Od 4. března do 31. května 2016 probíhala veřejná konzultace Evropské komise o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie.

 V návaznosti na pařížské závazky snížení emisí a spotřeby energie v EU, odsouhlasené v prosinci 2015 je strategie klíčová pro zachování konkurenceschopnosti ekonomiky, včetně energetiky a pro vytvoření bezpečného, udržitelného a uživatelsky přívětivého prostředí pro občany a podniky.

Platforma ve spolupráci s externími experty připravila poziční dokument. Shrnutí hlavních bodů dokumentu je následující:

  • Rozhodující roli při snižování společenský dopad na klima má průmysl, ale za výrazné podpory vládních institucí, zejména v legislativní a finanční oblasti;
  • Nejnaléhavější úkoly týkající se výzkumu a inovací, kterým bude muset EU čelit při své transformaci v nízkouhlíkové hospodářství jsou závislost na fosilních palivech a chování/porozumění uživatelů;
  • Z pohledu energeticky efektivní výstavby by se výzkum a inovace na EU úrovni měly soustředit na mobilizaci veřejného financování a investic a na větší podporu inovací a jejich uvádění na trh.

Podaný poziční dokument najdete vlevo.

Dokumenty ke stažení

  • EEBCZ-Position-Doc-ENERGY_UNION_RIC_STRATEGY-submitted