Zapojení do 28. výzvy sítě Cornet

Zapojení do 28. výzvy sítě Cornet
26.7.2019

Do 25. září 2019 je otevřena 28. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu. Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie (Vlámský region a Valonsko), Polsko, Brazílie, Kanada (Québec), Nizozemí, Peru, Švýcarsko, Turecko. Příjem žádostí bude uzavřen 25. září 2019 ve 12:00 hod.

Cornet je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a technologií, síť nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů. Podání společného projektu do sítě Cornet se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do VI. výzvy programu Spolupráce - klastry Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Více informací zde a zde.