Začíná příjem žádostí o dotaci na zateplení bytových domů v Praze

Začíná příjem žádostí o dotaci na zateplení bytových domů v Praze
16.3.2016

V rámci výzvy programu Nová zelená úsporám mohou vlastníci pražských bytových domů ode dneška do roku 2021 podávat žádosti o dotaci na energeticky úsporná opatření. Podporu lze získat na zateplení, výměnu oken, dveří, kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor.

Kontinuální výzva pro pražské bytové domy nově nabízí podporu až do výše 30 procent způsobilých výdajů projektu. Výše dotace z programu Nová zelená úsporám se odvíjí od dosažených energetických úspor. Oprávněnými žadateli jsou společenství vlastníků (bytových) jednotek, bytová družstva, fyzické a právnické osoby, včetně městských částí. Zažádat o dotaci můžou před realizací podporovaných opatření, v průběhu i po dokončení realizace.

Více informací na stránkách Ministerstva životního prostředí nebo stránkách Nová zelená úsporám.