Webinář Nájemní smlouva jako prostředek k inovacím v čisté energii, zdraví & wellness a lepšímu zapojení nájemníků

Webinář Nájemní smlouva jako prostředek k inovacím v čisté energii, zdraví & wellness a lepšímu zapojení nájemníků
8.11.2018

Při správném nastavení nájemní smlouvy je možné dosáhnout miliardových úspor v ročních nákladech na energie. Webinář Using the Lease to Drive Clean Energy Innovation, Health & Wellness, and Better Tenant Engagement je určen pro nájemce a společnosti i podniky z komerční, průmyslové nebo retail zóny

Cílem je pomoci účastníkům navrhovat a uzavírat takové smlouvy, které budou napomáhat co největší úspoře energie a budou výhodné pro obě strany. Seminář pořádá Institut of Market Transformation. Hlavními řečníky budou zástupci vyhlašovatele a oceněných ceny Green Lease Leader.

Termín: 29.11.2018 v 20:00 - 21:00
Přihlašování zde.