Výzva v programu Inter-Excellence: staňte se hodnotitelem projektů

Výzva v programu Inter-Excellence: staňte se hodnotitelem projektů
31.8.2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) vydalo plné znění programu Inter-Excellence, který podpoří účast českých institucí v mezinárodních vědeckých strukturách. Zároveň vydalo související výzvu k předkládání žádostí o zařazení do databáze expertů pro hodnocení návrhů projektů přijatých v rámci tohoto programu.

Program Inter-Excellence je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii.

Program v plné míře nahradí programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji administrované MŠMT (tj. programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST), jejichž platnost vyprší v letech 2016-2017.

Plné znění podmínek programu naleznete na stránkách MŠMT ZDE, výzvu k předkládání návrhů pro zařazení expertů pro hodnocení návrhů včetně podmínek účasti na odkazu ZDE.