Výzva Teaming II na podporu výzkumných infrastruktur

Výzva Teaming II na podporu výzkumných infrastruktur
23.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu Teaming II, která je určena na posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací. Příjem žádostí bude ukončen 15. listopadu 2018. 

Cílem této výzvy je podpořit významný posun stávajícího výzkumného centra či výzkumných center v ČR postaveném na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z programu Horizont 2020. Tato výzva doplňkově podpoří především infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020.

Maximální délka trvání projektu je 52 měsíců, určená alokace na výzvu je 900 milionů korun.

Žádosti o podporu v prvním kole je třeba odevzdat do 15. listopadu 2018.

Do druhého kola se bude možné hlásit od 15. 2. 2019 do 15. 5. 2019.

Více informací najdete zde