Výzva TAČR TREND

Výzva TAČR TREND
22.5.2019

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 15. května 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 1 - „Technologičtí lídři“.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

O podporu se mohou ucházet podniky všech velikostí, maximální míra podpory na projekt je 70% rozpočtu a 70 milionů. Podporovaná jsem téměř všechna témata Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, CEP a FORD. Partnerem podnikům se mohou stát výzkumné organizace.

Jako výstupy projektů se očekávají především výsledky aplikované jako průmyslový nebo užitný vzor, funkční vzorek, prototyp, software, poloprovoz apod.

Více informací zde.