Výzva Smart Cities and Communities

Výzva Smart Cities and Communities
7.4.2015

V únoru proběhl v Bruselu informační den k otevřené výzvě programu Horizont 2020 v oblasti energetiky "Smart Cities and Communities (SCC)". Rozpočet výzvy činí 107,18 mil. eur.  Cílem výzvy je vytvářet řešení, která budou integrovat oblast energetiky, dopravy a informačních a komunikačních technologií prostřednictvím tzv. majákových projektů (lighthouse projects). Druhým způsobilým tématem výzvy jsou projekty zaměřené na rozvoj standardizovaných systémů řešení pro chytrá města a obce. Prezentovány byly úspěšné projekty z loňské výzvy SCC. Do jednoho z nich je zapojena i Praha.

Uzávěrka výzvy je 5. 5. 2015.

Tři čtvrtiny populace EU žijí ve městech a jejich aglomeracích. Vzniká tak dostatečný prostor pro chytrá města a obce, která by měla být zaměřena zejména na prohloubení spolupráce napříč EU, zvýšení energetické účinnosti budov, generování a ukládání energií, využití všech možností SET Plánu a urychlení jejich implementace. Do konce r. 2020 by mělo být realizováno 25 "lighthouse" projektů, v jejichž rámci je vyčleněna již stanovená částka na obnovu budov – tzv. seed money.

Co musí úspěšný návrh obsahovat

  • téměř nulové nebo nízké energetické distrikty: prostřednictvím integrace a managementu nízkonákladových postupů, obnovy obydlených budov bez narušení bydlení, důrazu na využití hlavně lokálních dodávek energií, aktivního zapojení spotřebitelů – obyvatel
  • udržitelná městská mobilita: integrace energetických a čerpacích infrastruktur s vozidlovým parkem veřejné dopravy
  • integrované infrastruktury: integrace fyzických infrastruktur, kvantifikovatelný užitek, využití synergií
  • prvek ICT: prvek ICT je průřezový a platí přednost kvality před kvantitou
  • rozdělení měst na tzv. lead cities a follower cities: zapojení 2-3 follower cities s ohledem na budoucí replikaci a při tom zohlednění geografického pokrytí EU; mezi follower cities z roku 2014 je i Praha; v návrhu projektu musí být jedna tabulka pro prvek mobility: TEST (Transport Energy Specification Table), ve které je třeba uvést všechna zaangažovaná města
  • zohlednění v městských plánech: témata projektů musí být zohledněna v městských plánech a musí jim  odpovídat do budoucna
  • BEST (Building Energy Specification Table): pro každý typ budovy musí návrh obsahovat doklad BEST; energetické průkazy nebudou uznávané jako náhrada za BEST
V každém konsorciu musí být zastoupen průmysl, města a společenství, městské územně plánovací orgány a malé a střední podniky (MSP). Financování musí být zajištěno z diverzifikovaných zdrojů - přednostně ze soukromých, může být i z jiných fondů EU. Projekty odpovídají typu Innovation Action (IA), v rámci kterých je hrazeno až 70 % nákladů, u neziskových organizací financování může dosáhnout až 100 %. V rozpočtu je nutné detailně zdůvodnit náklady, finanční proveditelnost musí být samozřejmostí. Z hlediska dopadu projektu programová dokumentace uvádí 9 cílů, kterých by měl projekt dosáhnout. Evropská komise doporučuje jejich úplné zakomponování do projektu. Ze současné výzvy budou podpořeny 4, max. 5 projektů.
 

Druhé způsobilé téma výzvy: rozvoj standardizovaných systémů řešení pro SCC

Jedná se o vývoj systémů norem pro řešení problémů chytrých měst a společenství. K tomu je nutná sada základních norem a ustanovený postup: identifikace stávajících norem, vyvinutí chybějících norem, zahrnutí vertikální interoperability, zajištění přístupnosti a konzistentnosti norem. V konsorciu v rámci tohoto tématu musí být navíc zahrnuté organizace vyvíjející normy. Vyžadována je spolupráce s projektovými týmy z výzvy SSC roku 2014 i 2015 z důvodu využití již ustanovených norem. Jedná se o koordinovanou a podpůrnou akci (CSA) až  se 100 % financováním, rozpočtem 0.5-1 mil. € a podporou 1 - 2 projektů.
 
 Více informací na: czelo.cz