Výzva programu DELTA – aplikovaný výzkum s Koreou, Taiwanem, Vietnamem a Čínou

Výzva programu DELTA – aplikovaný výzkum s Koreou, Taiwanem, Vietnamem a Čínou
31.5.2017

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 5. května 2017 pátou veřejnou soutěž v programu DELTA na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Tentokrát je výzva zaměřena na partnery z Koreje, Taiwanu, Vietnamu a Číny.

Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan). Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Common proposal”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na webových stránkách TA ČR. Soutěžní lhůta začíná dnem 31. 5. 2017 a končí dnem 19. 7. 2017

Případné dotazy k 5. veřejné soutěži programu DELTA směřujte na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.