Výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator Grant 2018

Výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator Grant 2018
26.10.2017

Evropská výzkumná komise (ERC) vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o ERC Consolidator Granty na rok 2018, které mají podpořit nezávislou kariéru vynikajících mladých výzkumníků. Termín uzávěrky je 15. února 2018.

Consolidator granty jsou určeny vědcům, kteří si chtějí založit vlastní výzkumný tým. Žadateli mohou být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před udělením grantu.

Předpokladem úspěchu jsou dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.

Více informací k této výzvě naleznete na účastnickém portále Evropské komise a na stránkách Evropské výzkumné rady.