Výzva Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

Výzva Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny
4.12.2019

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo V. výzva programu Nízkouhlíkové technologie aktivita c) Druhotné suroviny OP PIK 2014 až 2020.

Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Více informací naleznete na stránkách MPO nebo na stránkách API.