Výzva Bavorsko-české vysokoškolské agentury - finanční podpora vědecké spolupráce Česka a Bavorska

Výzva Bavorsko-české vysokoškolské agentury - finanční podpora vědecké spolupráce Česka a Bavorska
18.8.2016

V rámci programu Česko-bavorská výzkumná konsorcia byla vyhlášena výzva, jejímž cílem je podpora spolupráce v oblasti výzkumu mezi Českou republikou a Bavorskem v rámci tematických výzkumných konsorcií, jež sdružují více partnerských zařízení v každé z obou zemí. Uzávěrka pro první stupeň podání žádostí je 14. října 2016.

Finanční podpora bude poskytnuta výhradně v následujících třech tematických oblastech: česko-bavorské vztahy; chemie a vědy o materiálech; digitalizace.

Doba trvání programu podpory bude 2017 – 2020, na toto období bude ročně k dispozici celkem 500 000 eur, jež mají být rozdělena předběžně mezi cca tři výzkumná konsorcia. Doba trvání podpory jednoho výzkumného konsorcia se může pohybovat mezi jedním až čtyřmi roky.

Výběrová kritéria

Při výběru se bude přihlížet ke koncepci, předmětu a cíli výzkumného projektu, k jeho praktickému a společenskému významu, originalitě a očekáváné udržitelnosti výsledků, k níž patří také vhodné prezentování výsledků, zejména prostřednictvím vědeckých publikací. Výzkumná konsorcia se budou věnovat komplexním otázkám, jež souvisejí s jednou z uvedených tematických oblastí. Činnost výzkumného konsorcia se může skládat z několika dílčích projektů a může probíhat i mezioborově.

Zapojení mladých vědců do projektu bude považováno za výhodu, neboť se tak vytváří základ pro budoucí česko-bavorské výzkumné projekty a posiluje vliv na přeshraniční spolupráci. Jedná se zejména o doktorandy a absolventy doktorských studijních programů, do projektové spolupráce však lze vhodným způsobem integrovat také studenty bakalářských a magisterských oborů.

Kompletní výzvu naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ZDE.