Výzkum energeticky efektivních budov v EU

Výzkum energeticky efektivních budov v EU
7.6.2016

Článek Technologického centra AV ČR shrnuje oblast energeticky efektivních budov, jež je součástí Rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 a přispívá k naplnění cílů energetické politiky EU.

První část popisuje obecné charakteristiky veřejně-soukromých partnerství Energeticky efektivní budovy (PPP EeB) a předkládá seznam jak výzev ze 7. Rámcového programu a Horizonu 2020, tak projektů z těchto výzev financovaných.

V druhé části se autoři detailně věnují české účasti v projektech EeB v rámci obou programech (7.RP a H2020) a v závěru nabízí přehled tematických výzev pro rok 2017 a s nimi spojených informačních a podpůrných aktivit.

Publikaci naleznete na stránkách TC AV ČR.