Vývoj v oblasti VaVaI v České republice

Vývoj v oblasti VaVaI v České republice
16.2.2018

Evropská komise v únoru 2018 aktualizovala statistiky o vývoji v jednotlivých zemích v oblasti výzkumu a inovací a účasti v programu Horizont 2020.

Očekává se, že Česká republika dosáhne svého národního cíle EU2020 pro veřejné výdaje na výzkum a vývoj (1% HDP). Zpráva konstatuje, že veřejná podpora v oblasti výzkumu a vývoje v České republice je vyšší než evropský průměr. Další růst by měl být možný vzhledem ke konkurenceschopnosti středně vysokého technologického výrobního sektoru.

Klíčovou výzvou pro budoucnost je nedostatečná spolupráce mezi veřejným výzkumným sektorem a soukromou sférou, což omezuje účinnost systému výzkumu a inovací a také skutečnost, že inovace v malých a středních podnicích zůstává příliš nízká. Mezi uvedenými doporučeními je především zjednodušení administrativních procesů pro podnikání prostřednictvím zavádění klíčových služeb elektronické veřejné správy.

Kompletní zprávu včetně srovnávacích přehledů najdete na stránkách EU.