Výstupy z webináře: Maximising the impact of H2020 projects – Exploitation of H2020 project results

Výstupy z webináře: Maximising the impact of H2020 projects – Exploitation of H2020 project results
14.10.2015

V úterý, 13. října, jsme se zúčastnili webináře pořádaného projektem Evropské komise, Fit for Health 2.0. Tématem byla maximalizace dopadu projektů programu Horizontu 2020, zejména využívání a šíření projektových výsledků s důrazem na management duševního vlastnictví (IP).

Přednášejícím byl Dr. Eugene Sweeney, výkonný ředitel společnosti Iambic Innovation LTD s více než dvacetiletou zkušeností s komercializací výzkumných projektů. Dr. Sweeney mimo jiné působil i v Evropské komisi jako evaluátor projektových žádostí a expertní poradce pro výzvy 7. rámcového programu.

Závěry semináře:

  • Pro úspěch projektové žádosti je extrémně důležité vysvětlit, jakým způsobem budou výsledky projektu využívány dále, jakým způsobem překročí svůj vlastní rámec. Projektové výsledky musí stimulovat k dalším inovacím a musí být využitelné i v dalších oblastech.
  • Management duševního vlastnictví, způsob uplatnění výsledků projektu i představení inovací, které projekt přinese, musí být obsaženy ve všech částech projektové žádosti, ne pouze v kapitole, která je pro tato témata primárně určená (tj. „Impact“).
  • V záležitostech duševního vlastnictví je třeba postupovat zvlášť obezřetně – je vhodné zvolit samostatného manažera, který bude dohlížet na dodržování strategie pro ochranu duševního vlastnictví. Dr. Sweeney mimo jiné doporučuje školit výzkumníky v samotném rozpoznávání předmětů duševního vlastnictví i jeho následné ochrany. Zdůraznil také, že peníze vložené do ochrany duševního vlastnictví nejsou náklady, ale investicí.

V závěru semináře Dr. Sweeney odkázal na European IPR Helpdesk, který se problémy ochrany duševního vlastnictví zabývá a který nabízí řadu služeb, v rámci kterých pomáhá účastníkům evropských projektů s problémy s IPR spojenými (semináře, newsletter, e-mailové poradenství). Oficiální stránky naleznete ZDE.

Kompletní prezentaci Dr. Sweeneyho si můžete stáhnout na stránkách ZDE.

Více informací o webináři i dalších akcích pořádaných prorjektem Fit for Health 2.0 naleznete na jeho oficiálních stránkách www.fitforhealth.eu.