Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje

Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje
3.9.2015

Na konci srpna 2015 vydala Evropská komise výroční zprávu o činnostech EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2014. Výroční zpráva je vyhotovována podle článku 190 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a jejím účelem je poskytnout přehled hlavních opatření, která byla provedena ve vykazovaném roce.

Zpráva se zaměřuje na provádění výzev programu Horizont 2020, na partnerství s průmyslem, pokrok při provádění Evropského výzkumného prostoru (ERA), obecný politický rámec, aktivity Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC) a v neposlední řadě zpráva obsahuje výhled aktivit na rok 2015.

Činnosti v oblasti klimatu a udržitelný rozvoj

Jakožto jednou z hlavních priorit EU se zpráva zabývá také činností v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Jako cíl bylo stanoveno, že nejméně 35 % rozpočtu programu Horizont 2020 bude investováno na podporu činností v oblasti klimatu a 60 % na dosažení pokroku směrem k udržitelnému rozvoji EU. Ačkoli se údaje, které jsou k dispozici v této fázi, vztahují pouze na programovatelná opatření (tj. vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích a společenské výzvy), uvádějí poslední odhady pokroku v oblasti udržitelného rozvoje 50 % a u činností v oblasti klimatu 32 %. Biologická rozmanitost, s ohledem na niž nebyl stanoven žádný cíl, se odhaduje na 3 %.

Kompletní dokument je ke stažení v příloze vlevo. Více informací naleznete v newsletteru České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace ZDE.