Výpočty energetických úspor v rámci směrnice o energetické účinnosti.

Výpočty energetických úspor  v rámci směrnice o energetické účinnosti.
26.2.2016

Joint Research Centre (JRC) Evropské Komise vydalo zprávu Věda pro politiku, která si klade za cíl poskytnout přehled metod výpočtů úspor energie, jež vytváří opatření implementována členskými státy EU v souladu s článkem 7 směrnice 2012/27 / EU o energetické účinnosti (EED).

Tato zpráva se skládá z pěti částí:
Obecné požadavky a klíčové zásady pro metodiku výpočtu energetických úspor.
Definice výčtu standardních opatření a výpočet zamýšlených úspor.
Metody pro posouzení energetických úspor dosažených prostřednictvím úsporných opatření.
Výpočet úspor energie získaných daňovými, dopravními a informačními opatřeními.
Implementace monitorovacích, ověřovacích, sankčních systémů.

Zpráva je k dispozici na webových stránkách Joint Research Centre.