Výhodnější podmínky pro získání dotace na energetické úspory pro firmy

Výhodnější podmínky pro získání dotace na energetické úspory pro firmy
1.8.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu zjednodušuje podmínky pro získání prostředků vedoucí k energetickým úsporám. Důvodem je nepříliš velký zájem firem a složitost procesu. Podniky tak nyní mohou získat dotaci až ve výši 60 procent oproti původním 20 procentům. 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo v jeho prioritní ose 3 vyčleněno na úspory energie 20 miliard korun, aktuálně přijaté žádosti k červnu roku 2017 dosahovaly objemu přibližně jen 3,5 miliardy korun. Kromě složitých podmínek pro získání dotace mohou být důvodem i relativně nízké ceny energií, kdy podniky mnohem více zvažují návratnost investice.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tak nyní podniká zásadní kroky, aby se situace během relativně krátké doby zlepšila. Vedle zjednodušení podmínek pro získání dotace je zásadní změnou alokace prostředků pro úspory energie pro velké podniky z 20 procent až na 60 procent. Dalším krokem je cílené oslovování potenciálních žadatelů a mediální kampaň. MPO také například vyhlašuje programy v oblastech spojených s fotovoltaikou, elektromobilitou či energeticky efektivními budovami.

Jedná se možná o poslední šanci, jak mohou podniky získat peníze na energetické úspory. Pokud by firmy cíle energetických úspor neplnily, mohlo by jim to v budoucnu přinést další povinnosti.

Speciální program pro Prahu

Zatímco ve zbytku republiky se program energetických úspor více otevírá velkým firmám (Praha jako bohatý region nemůže prostředky z OP PIK čerpat), v Praze vznikl nový projekt zaměřený na malé a střední firmy. Malí a střední podnikatelé v metropoli tak mohou od poloviny června žádat v rámci programu ENERG u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) o bezúročné investiční úvěry a finanční příspěvky na financování svých projektů zaměřených na energetické úspory.
Více o programu naleznete ve Výzvě k předkládání projektů zveřejněné na stránkách MPO.