Vyhlášení výzvy TA ČR ÉTA II

Vyhlášení výzvy TA ČR ÉTA II
22.5.2018

 Technologická agentura ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž výzvy ÉTA II, programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Projekty by měly být zaměřené na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím

Uzávěrka výzvy je 21. června 2018. Více podrobností k výzvě a programu zde: www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html