Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA LTE218

Vyhlášení výzvy INTER-EUREKA LTE218
1.2.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Program je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje a spolupracují s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Uzávěrka soutěže je 27. března 2018.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT.