Vyhlášení Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Vyhlášení Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy
10.9.2018

Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo první Otevřenou výzvu pro předkládání žádosti o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy.

Z tohoto Fondu lze financovat širokou škálu společných iniciativ mezi ČR a donorskými státy, tedy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Cílem je posílit bilaterální vztahy mezi zúčastněnými zeměmi.

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu:

  • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu
  • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky
  • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání
  • sběr dat, zprávy, studie a publikace
  • kampaně, výstavy a propagační materiály
  • technická spolupráce a výměna odborníků
  • vysílání pracovníků a stáže.

Nejvyšší možná míra dotace na projekt je 1 281 200 Kč (50 000 EUR). Žádosti mohou být předkládány průběžně do 30. srpna 2019 nebo do vyčerpání alokace výzvy, která je 6 406 000 Kč (250 000 EUR).

Více informací k nalezení zde.