Vyhlášení Jihočeských podnikatelských voucherů 2017

Vyhlášení Jihočeských podnikatelských voucherů 2017
23.6.2017

Jihočeský kraj společně s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a.s. vyhlásili výzvu v programu Jihočeských podnikatelských voucherů pro rok 2017. Cílem je rozvoj spolupráce mezi firemní a akademickou sférou. 

Program podporuje navázání či prohloubení vztahů mezi malými a středními podniky z Jihočeského kraje a výzkumnými organizacemi z celé České republiky. V rámci tohoto programu jsou alokovány 2 miliony korun. Výše podnikatelského voucheru je maximálně 75 % ze způsobilých výdajů a může být až 150 000 Kč. Minimální výše způsobilých výdajů je 50 000 Kč .

Žádosti o dotaci se přijímají od 1. do 28. září 2017. Podstatnou novinkou v programu je možnost realizace projektů již ode dne podání žádosti. Seznam podporovaných aktivit a další informace k programu naleznete v plném znění výzvy.