Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu TRIO: podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu TRIO: podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací
11.10.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zveřejnilo podmínky a kompletní zadávací dokumentaci druhé veřejné soutěže v programu TRIO, v níž lze zasílat žádosti o podporu projektů aplikovaného výzkumu ve lhůtě do 30. listopadu 2016. Pro rok 2017 je na podporu schválených projektů alokováno 220 mil. Kč.

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

U projektů, které budou podpořeny v druhé veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

  • zahájení řešení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 4. 10. 2016 do 30. 11. 2016. Hodnoticí lhůta bude trvat od 1. 12. 2016 do 15. 5. 2017. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 15. 5. 2017.

Další informace i kompletní zadávací dokumentaci naleznete na stránkách MPO.