Vyhlášena výzva NP ŽP Ekoinovace

Vyhlášena výzva NP ŽP Ekoinovace
30.7.2018

Dnes byl otevřen příjem žádostí do nové výzvy Národního programu Životního prostředí Ekoinovace, která nabízí možnost financování inovativním projektům, které využívají netradiční nebo doposud nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí.

Výzva podporuje pět oblastí aktivit, pro něž mohou zájemci navrhnout inovativní řešení: 

  • Voda
  • Kvalita ovzduší
  • Odpady
  • Energetické úspory a chytrá řešení v energetice
  • Ochrana přírody a krajiny.

Žadateli mohou být obce, kraje, vysoké školy nebo další právnické osoby, které splní podmínky výzvy. Jednotlivé projekty mohou získat dotaci až 20 miliónů korun. Výzva je dvoukolová; v prvním kole předloží zájemci do 31. října 2018 projektové návrhy (fiše), ze kterých odborná komise vybere ty nejlepší a vyzve je k předložení žádosti nejpozději do 6 měsíců od obdržení výzvy o předložení žádosti.

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí k tématu byla vydána dnes.

Detaily výzvy najdete na stránkách NP ŽP.