Vyhlášena národní výzva INTER-EUREKA

Vyhlášena národní výzva INTER-EUREKA
13.8.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoj. Výzva bude otevřena do 12. října 2018.

Program EUREKA podporuje mezinárodní spolupráci malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Uchazeči mohou být jak podniky, tak univerzity a výzkumné organizace. Podmínkou je účast minimálně dvou partnerů.

Projekty mohou trvat až čtyři roky. Čeští účastníci mohou získat 3-4 miliony korun na projekt ročně, v závislosti na počtu partnerů v konsorciu. Míra kofinancování je až 50% celkových způsobilých výdajů.

Více informací o výzvě a podmínkách programu nabízí stránky poskytovatele.