Výbor regionů a politické nástroje k podpoře udržitelného bydlení

Výbor regionů a politické nástroje k podpoře udržitelného bydlení
21.1.2015

Zpravodaj skupiny pro učinné nakládání s energiemi ve stavebnictví (pan Csaba Borboly) vyjádřil nespokojenost s tím, že Evropská komise přehlíží roli lokálních a regionálních správ, a to zejména v ohledu k investicím do veřejných budov, veřejného bydlení a rozvodných sítí. Dále podle něj Komise nedostatečně zdůrazňuje používání obnovitelných zdrojů energie.

Z tohoto popudu vzniklo stanovisko s možnými návrhy řešení. Evropské unii je doporučeno vyvinout vyrovnávací mechanizmus, který by pomohl méně vyspělým regionům plnit výzvy a závazky z oblasti udržitelné výstavby a usnadnil rozšíření zelené infrastruktury v regionech. Dále je navrhováno navýšení podpory pro stavební firmy a developery angažované v "zelené výstavbě".

Lze využít stavební materiál z demolic?

Členové komise Výboru regionů pro životní prostředí dále poznamenali, že průmyslová činnost související se stavebními materiály ze zelené výstavby a demolic by mohla pomáhat vytvářet pracovní místa. Stanovisko rovněž zdůrazňuje významný výzkumný potenciál v rozvoji technologií, které využívají stavební materiál z demolic, a to například pro výstavbu silnic.

Stanovisko bude plenárně projednáváno v průběhu února.

Více informací najdete ve stanovisku ZDE.