Vnitřní prostředí budov: nedostatky v legislativě EU

Vnitřní prostředí budov: nedostatky v legislativě EU
23.3.2015

Člověk stráví 60 až 90 % svého života v budovách. Kvalita vnitřního prostředí, která zahrnuje vnitřní kvalitu ovzduší, tepelnou pohodu a denní světlo, je tak pro obyvatele budovy velmi důležitá. Je na místě očekávání, že kvalita vnitřního prostředí tak bude i součástí legislativy v oblasti budov a bydlení. Skutečnost je dle zjištění institutu Building Performance Institute Europe (BPIE) v legislativě EU jiná.

Institut BPIE provedl analýzu a srovnání právní úpravy vnitřního prostředí budov v osmi členských státech EU, a to jak pro nové, tak pro stávající budovy. Posuzovanými členskými zeměmi byly: Švědsko, Dánsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Německo a Polsko. 

Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda

Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda není v legislativě jasně a dostatečně vymezená, ventilace je zakotvená v legislativě pouze u 4 sledovaných zemí. Tepelné ztráty vlivem ventilace nejsou u nových budov brány v potaz, u rekonstrukcí stávajících budov chybí požadavky na minimální míru ventilace, vzduchotěsnost a limity znečišťujících látek ve vnitřním prostředí. Kontroly souladu norem tepelného komfortu a kvality vnitřního ovzduší ve fázi realizace stavby jsou zcela výjimečné. 

Denní světlo

Základní požadavky ohledně denního světla, důležitého prvku vnitřního prostředí majícího velký vliv na zdraví obyvatel, najdeme ve stavebních předpisech všech sledovaných zemí, ale jejich úpravu pro nové budovy najdeme v legislativě pouze u Francie, Německa a Polska. Legislativní úpravu minimálního zachování denního světla při rekonstrukci budovy má pouze Velká Británie: změny u sousedních budov nesmí snížit dostupnost denního světla ve stávajících budovách.

Vniřní prostředí a jeho úprava v direktivě EU

Směrnice Evropského parlamentu o energetické náročnosti budov (EPBD) sice zahrnuje i úpravu vnitřního prostředí, ale dle studie je její důležitost je třeba posílit a navrhuje požadavky na kvalitu vnitřního ovzduší, tepelnou pohodu a denní světlo zahrnout do procesu certifikace energetické náročnosti budov. Tyto požadavky by se měly rovněž odrazit v jednotlivých národních strategiích členských států.

Více informací ZDE.